Sri Bhuvanendra Residential School

KarkalaRESULTSHEETAISSE - 2020

S1No. Candidate CName Eng Hindi/Kan MATH Science Social Total Per
1 18153732 AADHYA M D 92 66 48 60 56 322 64.40
2 18153733 AASHRITH K 78 48 56 78 87 347 69.40
3 18153734 ADITHYA S N 70 60 41 36 59 266 53.20
4 18153735 ADITYA P KULKARNI 89 74 73 76 93 405 81.00
5 18153736 AIYSHA 78 87 55 43 65 328 65.60
6 18153737 ARADHYA SHETTY V 81 63 45 43 68 300 60.00
7 18153738 ARAVIND S 78 73 76 63 76 366 73.20
8 18153739 BHUVAN M 94 97 96 92 97 476 95.20
9 18153740 CHINTHAN P 100 90 94 85 96 465 93.00
10 18153741 CHIRANTH V 79 77 60 55 68 339 67.80
11 18153742 DHEERAJ V GHORPADE 88 86 80 81 96 431 86.20
12 18153743 DHRUVA L HEGDE 75 82 66 61 74 358 71.60
13 18153744 G N MANYA 86 84 76 68 93 407 81.40
14 18153745 BHUVAN H V 82 90 58 72 95 397 79.40
15 18153746 HEMANTH Y R 86 94 64 69 95 408 81.60
16 18153747 HENAZ BANU SHEIKH 79 77 62 44 80 342 68.40
17 18153748 KALMESH VITTAL GANIGER 72 91 59 56 91 369 73.80
18 18153749 KARNIKA 78 83 56 44 76 337 67.40
19 18153750 KHUSHI C 92 95 99 97 96 479 95.80
20 18153751 MADAN M 78 76 36 37 70 297 59.40
21 18153752 MANISH PAVANKUMAR HUBLIMATH 70 62 61 67 77 337 67.40
22 18153753 MANOJ SHIVAKUMAR ANGADI 92 84 56 58 91 381 76.20
23 18153754 MANSI PAVANKUMAR HUBLIMATH 77 92 88 76 94 427 85.40
24 18153755 VIRAAT MAYUR P 78 72 54 40 67 311 62.20
25 18153756 MITESH DINESH ALVA 75 76 50 39 54 294 58.80
26 18153757 MITHUN D 69 77 51 36 75 308 61.60
27 18153758 NIVEDI RAO 88 78 75 66 84 391 78.20
28 18153759 PARTHA GUTTAL 84 86 52 47 68 337 67.40
29 18153760 PAVAN SIDRAM KOLAVI 75 77 66 65 91 374 74.80
30 18153761 POOJA BALAPPA KARADI 80 82 75 58 73 368 73.60
31 18153762 PRAJWAL BASAPPA KESARGOPA 74 89 70 58 88 379 75.80
32 18153763 PRATHAM SANJEEV BAIRUGOL 54 63 49 36 61 263 52.60
33 18153764 PRAVEEN SATISH BABLADI 68 64 47 47 70 296 59.20
34 18153765 R GAGAN 79 60 45 45 58 287 57.40
35 18153766 RAHUL KESARGOPA 53 78 44 35 69 279 55.80
36 18153767 ROHITH HIREGOUDRA 71 59 43 43 56 272 54.40
37 18153768 SATHWIK RAI 56 65 42 38 48 249 49.80
38 18153769 SHARAN SHETTY 69 90 77 50 78 364 72.80
39 18153770 SHERYL ISHA MATHIAS 88 87 55 55 83 368 73.60
40 18153771 SHREYAS 82 73 49 49 72 325 65.00
41 18153772 SHREYAS GOWDA N P 78 84 55 41 86 344 68.80
42 18153773 SHREELAKSHMI C S 72 54 37 33 51 247 49.40
43 18153774 SUBBAIAH S M 84 81 74 69 82 390 78.00
44 18153775 SUMAN M 86 93 94 81 95 449 89.80
45 18153776 VAIBHAV S POOJARY 88 81 47 53 83 352 70.40
46 18153777 YASH PRASHANT 88 78 50 51 89 356 71.20
47 18153778 HEMANTH ANNUGOUDA PATIL 70 56 58 44 58 286 57.20
48 18153779 AJAY SHENOY 87 87 67 78 96 415 83.00

Events & Notices

Contact Details


 Sri Bhuvanendra Residential School    Madhav Nagar, Karkala
   Udupi District. Pin :574104
   Karnataka, INDIA

  +91 8258 235078 (O)
  +91 9844548735 (M)
  +91 8197421795 (P)
   sbrs2002@gmail.com